Elite Circle 14

Gangli Guo

MVP (non-SMD)

Nianke Ma

MVP (SMD)

Sophia Su

#1 Overall

Graduate With Honor

Cadets

Ning Su

Gangli Guo

Nianke Ma

Ying liu

Susanna Lu

Amy Cai

Roman ngo

Victor Gabor

Rose Lee

Hangdong Guo

Hanhui (Lori) Zhang

Joe Chen

DINESH SUBEDI

Vickie Chiang

LEONARD BANGUG

Wendy Mui

Joanne Su

Emily Sheng

DANTE M. BELTEJAR

Yuji Quan

Cathy Xia

Jingru Lin

Yang Cai

Shufang Hsieh

Rosanna Lou

Mimi

maggie ma

Xiangqian Liu

Alice Shao

Yuzhou Tang

Theresa Kung

Jim You

Maggie Tran

Tso Hui Ting

Sarah Jiang

Qing James

Jian Zhang

Jiang Bian

Spouse

-

ZOE

-

Yuanqing tang

-

-

vicky liew

-

-

Xuming Yang

-

-

JASMINE

-

IREEN BANGUG

-

-

-

FLOR BELTEJAR

Yingshi Jin

Mark Chen

-

Ye Lin

-

Sean Wang

-

-

Baoli Gao

-

-

Fei Han

Cathy Yang

-

-

-

-

-

Ying Zhang

SMD

Sophia Su

Sunny Huang

Nianke Ma

Ying Liu

Sophia Su

Sarah Jiang

Sunny Huang

Victor Gabor

Sunny Huang

Hangdong Guo

Sarah Jiang

Xiao Chen

Jim Jianmin You

Vickie Chiang

Victor Gabor

Cathy Xia

Joanne Su

Sophia Su

Victor Gabor

Sophia Su

Cathy Xia

Sunny Huang

Zhenhua Sun

Vickie Chiang

Ying Liu

Emily Wu

Linda Li

Xuping Fan

Linda Li

Haihong Sun

Vickie Chiang

Jim Jianmin You

Sunny Huang

Tso Hui Ting

Sarah Jiang

James Ren

Ying Liu

Xuping Fan

Graduate With Certificate

Cadets

Haihong Sun

Vienna

Andrew Lee

Jeff Ding

Bin Ni

nancy Lu

Jinhua Li

Cindy Zheng

Shirley Chen-Shao

Melody Mei Li

wanfu wu

Xuping Fan

David Che

Max

Steve Yang

Ling Xu

Lily Huang

Rui Liu

Anguo Liu

Kyle Tang

Rikka Saito

Sophia Shi

Xiyin Xu

Judy Wu

Sandie Fung

Kevin Zhang

Sarah chen

Lin Luo

ZHENHUA SUN

Naresh KC

Hong Su

Wei Yong

Chi Zhang

DIANA YANG

JIA BROWN

Liang Zhu

NAMARAJ GAUTAM

Xinyan Zhao

Jun Zhao

Annie Zhao

Yih Farn Chen

BARRY JACKMAN

Sandy

Judy Cheng

Shidi Xun

amy yang

Shengjun Ren

I-Shiuan Lee

Haobo Zheng

Jackie Chen

Noah Zhang

Yejing Yang

Yuliang Hu

Li Li

Jean Hsiao

Sam Yuan

Tiger Bee

Diana Huang

Jeremy Wong

Jane Fu

Sha sha

Bal

Wenjie Weng

Dongming Wang

Linda Peng

Lingsen Kong

Albert Wang

Leo Zhao

Cici Jin

xiuboYAN

Kenny Lei

June Ye

Dan Qiu

Tao Jiang

Jason Guan

Jason Jiang

Bin Liu

XIAONING YANG

Jianhua Yao

Lingchun Huang

Jan Tang

Xinning Guan

Hong C

Spouse

-

Gerald

-

Nan Li

Di Lucia Lu

George Lu

-

-

-

-

-

-

Erhan Ma

-

-

Diansheng Dong

John Lin

Li Feng

-

Young Min Jang

-

-

-

-

Jose Fung

Jessie Tan

-

-

WEI CHEN

Sharmila KC

-

-

Xiaoxiao Pan

-

-

-

-

Weiguo Zhou

-

David Bai

-

GAYLE JACKMAN

Lisa

-

Zhiyin Xun

-

-

-

-

-

Shelen Tan

Tom Kirkpatrick

Lili Niu

-

-

-

-

Michael Huang

Tammy Huang

Jim Jiang

-

-

Tina Tan

-

-

-

-

Alicia Jia

Bray Zhang

winnie yan

-

Jordan Yan

Chunhong Jiang

Li Lian

-

Shirley Song

-

-

Li Zhang

-

-

Changqian Guan

-

SMD

Haihong Sun

Cathy Xia

Other

Nan Li

Haihong Sun

Nancy Lu

Haihong Sun

Xiao Chen

Wendy Zhang

James Ren

Joanne Su

Xuping Fan

Fayun Che

Baoqing Li

Nan Li

Ling Xu

Xinning Guan

Sophia Su

Nianke Ma

Sunny Huang

Nianke Ma

Sophia Shi

Xiyin Xu

Xiaoning Yang

Sunny Huang

Kevin Zhang

Hong Cheng

Wenjie Weng

Zhenhua Sun

Naresh KC

Sophia Shi

Baoqing Li

Chi Zhang

Hao Wang

Ling Xu

Sunny Huang

Jim Jianmin You

Xiyin Xu

Jun Zhao

Cathy Xia

Vickie Chiang

Zhenhua Sun

Victor Gabor

Jun Zhao

Zhenhua Sun

Vickie Chiang

Nan Li

Jenny Chiu

James Ren

Wendy Zhang

Chi Zhang

Jianhua Yao

James Ren

Li Li

Vickie Chiang

Wendy Zhang

Xuping Fan

Cathy Xia

Xinning Guan

Jane Fu

Hangdong Guo

Jim Jianmin You

Wenjie Weng

Ling Xu

Ling Xu

Lingsen Kong

Sophia Su

Nan Li

Sophia Su

Haihong Sun

Xinning Guan

Hao Wang

Dan Qiu

Xuping Fan

Cathy Xia

Jan Tang

Ling Xu

Xiaoning Yang

Jianhua Yao

Xuping Fan

Jan Tang

Xinning Guan

Hong Cheng

Graduate 

Cadets

MAHENDRA MAGAR

Helen Zhou

Xiaoping Lin

Abdoul

Darwin

MICHAEL LU

Ellen Lin

Wen Ma

Sing Han Lim

Lijuan Liu

Peter Hoang

Tun Liu

Ceasar Sytian

Icy Chen

Sue Hu

Xinlu Huang

JC Liu

Jenny Luo

Herman Versteeg

Yulian Wang

Yijun Lopez

Sherry Chen

Kathy Tang

Lai man wong

Spouse

Mohit Thapa Magar

-

Fzhang

-

-

-

Tom McGrath

-

-

-

Yvonne Yeung

-

-

-

-

Jason Zhao

-

-

-

-

Felix Lopez

-

-

-

SMD

Jim Jianmin You

Xuping Fan

Zhenhua Sun

Jim Jianmin You

Victor Gabor

Hangdong Guo

Wendy Zhang

Xuli Zong

Vickie Chiang

Hangdong Guo

Haihong Sun

Xiyin Xu

Victor Gabor

Joanne Su

Sophia Su

Jane Fu

Sherry Chen

Other

Cathy Xia

Vickie Chiang

Sherry Chen

Xuping Fan

Jun Zhao