Graduate With Honor

Cadets

Susanna Lu

Li Li

Laurie Luo

Kai Huang

Theresa Kung

Hangdong Guo

Eva Tsui

Yafu Chen

Lee Guo

Chen xiuqiong

Bing Cao

Yuliang Hu

Roman Ngo

Melody Mei Li

Kris Zhang

Sophia Su

Wendy Mui

Cathy Xia

Spouse

-

-

Brian Cheung

Jingjing Zhang

Fei Han

Xuming Yang

-

Chunmei Yang

Zoe Jin

-

-

Lili Niu

Vicky Liew

-

-

-

-

Mark Chen

SMD

Susanna Lu

Li Li

Laurie Luo

Laurie Luo

Vickie Chiang

Hangdong Guo

Sophia Su

Yafu Chen

Sunny Huang

Jinhua Li

Nianke Ma

James Ren

Sunny Huang

James Ren

Haihong Sun

Sophia Su

Cathy Xia

Cathy Xia

Graduate With Certificate

Cadets

Shuguang Huang

Jackie Chen

Naresh KC

Helen Zhou

kyle tang

Ying Liu

Xiaodong Wu

Tso-Hui Ting

Rodante Beltejar

Ellen Lin

ROSE LEE

Leonard Bangug

Tracy Kuo

June Ye

Grace Gong

Jinze He

Shirley Shao

Kevin Zhang

Yam Wong

Diana Huang

Cindy Gilsenan

Anita Yu

Xiao Zhou

Jian Zhang

John Sun

Spouse

-

-

Sharmila KC

G.Q cai

young-min jang

Yuanqing Tang

Jie Chen

-

Flor Beltejar

Tom McGrath

-

Ireen Bangug

-

Jordan Yan

Tong You

-

-

Jessie Tan

-

Xiang Huang

Myles Gilsenan

-

-

-

Anna Sun

SMD

Xuping Fan

wendy Zhang

Naresh KC

Xuping Fan

Sunny Huang

Ying Liu

Nan Li

Tso-Hui Ting

Victor Gabor

Wendy Zhang

sunny huang

Victor Gabor

Xuping Fan

June Ye

Wendy Zhang

Fayun Che

Wendy Zhang

Kevin Zhang

Ying Liu

Cathy Xia

Dan Qiu

Nan Li

Xiao Zhou

Ying Liu

Hangdong Guo

Susanna Lu

MVP (SMD)

#1 Overall

Li Li

MVP (non-SMD)

Elite Circle 15

Graduate 

Cadets

yang cai

Haihong Sun

Vickie Chiang

Jackie Yee

Hannah Bian

Nianke Ma

Garmen Lee

Jinhua Li

Jinhong Qi

Jenny Chiu

Xuping Fan

Joanne Su

Max Jin

Kevin Kong

Jan Tang

Margret Zhang

Shufang Hsieh

Ivy Xie

Jim Jianmin You

Nan Li

Xiangqian LIu

LEON YANG

Amy Cai

Di Lucia Lu

Jun Jia Chen

Dan Qiu

Ling Xu

MANOJ BANIYA

Yih-farn Chen

Wesley Chiang

Eric Xiong

Mahendra Thapa Magar

james qi

Ji Tong

Weiping Wang

James Ren

Dinesh

Lingsen Kong

Noah Zhang

Tun Liu

I-Shiuan Lee

Sandie Fung

Xiaozheng Chang

Qunhua Mao

Jane Fu

wanfu wu

Suejen Chung

Joe Wang

Xiyin Xu

Xiaomei Luo

Derek Sanderson

Xiaojun Wang

Yong Liu

Johnson Leung

Wei Yong

Vienna Galgana

Ting Luo

Anguo Liu

Rosanna Mok

Jean Hsiao

Gloria Kwan

David Che

Xiaoning Yang

Glenda Chilagan

Xingxing Chen

Sherry Chen

Shuang Wu

Pankaj Kumar

Kewei

Bin Liu

Spouse

Ye Lin

-

-

Cherry Jian

-

-

Brianna Shen

-

Lucy Li

-

Xiaoxing Dong

Victor Zhao

-

-

-

-

-

Bryan Teng

Qin Yang

Jeff Ding

Baoli Gao

ALLISON WANG

-

Bin Ni

-

chunhong jiang

Diansheng Dong

-

Tracey huang

-

Jing Xu

-

-

Wei Qiu

Amy Chai

-

Jasmin

-

-

-

-

Jose Fung

Junming Huang

-

Jim Jiang

-

-

Rose Wang

-

-

-

Qing Li

Hong Yan

-

-

Gerald Galgana

-

-

-

-

-

Erhan Ma

-

-

-

-

-

Kalpna Kumar

-

-

SMD

Zhenhua Sun

Haihong Sun

Vickie Chiang

Laurie Luo

Yafu Chen

Nianke Ma

Laurie Luo

Jinhua Li

Yafu Chen

Jenny Chiu

Xuping Fan

Joanne Su

Baoqing Li

Laurie Luo

Jan Tang

Laurie Luo

Shufang Hsieh

June Ye

Jim Jianmin You

Cathy Xia

Xuping Fan

Sunny Huang

Sarah Jiang

Haihong Sun

Jane Fu

Dan Qiu

Ling Xu

Jim Jianmin You

Shufang Hsieh

Laurie Luo

Laurie Luo

Jim Jianmin You

sunny huang

ying Liu

Haihong Sun

James Ren

Jim Jianmin You

Lingsen Kong

Chi Zhang

Xiyin Xu

Jenny Chiu

Sunny Huang

ying Liu

Hangdong Guo

Jane Fu

Joanne Su

Suejen Chung

Laurie Luo

Xiyin Xu

wendy Zhang

Laurie Luo

Vickie Chiang

sunny huang

Laurie Luo

Baoqing Li

Cathy Xia

Vickie Chiang

Nianke Ma

Laurie Luo

Vickie Chiang

Susanna Lu

David Che

Xiaoning Yang

Cathy Xia

Ying Liu

Sherry Chen

wendy Zhang

Xiaoning Yang

Nianke Ma

Ling Xu

For Champion team internal training purpose only.

Please contact: eastcoastecinfo@gmail.com